Thích trở thành một đại lý cá độ thì doanh nghiệp cần có các điều kiện nào?

Áp dụng ở nội dung trong nghị định 06/2017/NĐ-CP, việc kinh doanh cá cược bóng đá qua mạng là dịch vụ kinh doanh có điều kiện nhưng không khuyến cáo các DN phát triển, cùng theo đó phải chịu sự quản lý chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà nước, phải chấp hành tuân thủ các quy định của pháp luật.

cá cược bóng đá

Chỉ các doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện mới có thể kinh doanh đặt cược. Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký đầu tư, doanh nghiệp phải xin cấp Giấy chứng nhận đáp ứng đủ điều kiện để kinh doanh đặt cược.

Doanh nghiệp có thể trực tiếp thiết lập các điểm bán vé đặt cược cố định hoặc chọn đại lý bán vé đặt cược, thiết lập các điểm bán vé đặt cược cố định để phân phối vé đặt cược.

Doanh nghiệp kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế sẽ được lựa chọn tổ chức làm đại lý bán vé đặt cược.

Điều kiện kinh doanh đại lý bán vé đặt cược đối với một tổ chức

  • Là một tổ chức kinh tế được thành lập và có giấy phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
  • Đáp ứng được các yêu cầu về nghĩa vụ thanh toán theo quy định của luật pháp về giao dịch, đảm bảo thực hiện tốt nghĩa vụ thanh toán đối với doanh nghiệp kinh doanh đặt cược;
  • Có điểm bán vé đặt cược cố định đúng với quy định.

Việc thiết lập điểm bán vé đặt cược cố định cần đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây

1. Nằm ở địa bàn kinh doanh đặt cược theo quy định

Địa bàn kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế gồm:

Tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bằng phương pháp phân phối vé đặt cược thông qua thiết bị đầu cuối. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ quyết định lựa chọn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để tiến hành thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế;

Trên phạm vi cả nước với phương thức phân phối vé đặt cược thông qua điện thoại.

2. Đảm bảo phạm vi bán kính 500m lân cận không có các trường học, khu vui chơi công cộng dành cho trẻ em.

3. Cơ sở hạ tầng phải đảm bảo đáp ứng được truyền tải kịp thời, đầy đủ các thông tin đặt cược.

Đại lý bán vé đặt cược phải có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước đúng với quy định.

Như vậy, chỉ tổ chức mới có điều kiện làm đại lý bán vé đặt cược bóng đá quốc tế.

Về việc kinh doanh các nhà cái cá độ bóng đá online, Nghị định 06/2017/NĐ-CP quy định, Chính phủ sẽ cho phép một doanh nghiệp thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.

Thời hạn thí điểm được ban hành là 5 năm. Qua thời gian đó thí điểm, Chính phủ sẽ làm việc và tổng kết đồng thời đánh giá kết quả đạt được, quyết định cho phép thí điểm thêm về việc kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế hoặc là ngưng thí điểm.

Doanh nghiệp thí điểm kinh doanh đặt cá độ bóng đá trực tuyến quốc tế bắt buộc phải có vốn điều lệ ít nhất là 1.000 tỷ đồng và phải đáp ứng một số quy định riêng khác. Các bộ, ngành liên kết như Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư… sẽ tổ chức đấu thầu để chọn lựa doanh nghiệp sẽ được cho phép mở thí điểm kinh doanh đặt cược cá độ bóng đá quốc tế.