Điều kiện và thủ tục kinh doanh đặt cược cá cược cập nhật 2022

“Đặt cược” được xem là 1 trò chơi giải trí có thưởng lôi kéo rất nhiều người tham gia đặt cược, trò chơi này yêu cầu người chơi phải thực hiện dự đoán về kết quả xảy ra trong các sự kiện thể thao, giải trí được sử dụng trong hình thức kinh doanh đặt cược. Bài viết sau đây của casino uy tín xin cung cấp đến các bạn điều kiện và thủ tục kinh doanh đặt cược cá cược cập nhật 2022 cần thiết.

Kinh doanh đặt cược là gì?

Kinh doanh đặt cược là hình thức tổ chức, cung cấp những sản phẩm đặt cược cho người chơi theo nguyên tắc người chơi phải bỏ tiền ra mua vé đặt cược và được doanh nghiệp kinh doanh đặt cược trả thưởng khi người chơi được trúng thưởng theo quy định tại Nghị định 06/2017/NĐ-CP.

Nguyên tắc kinh doanh đặt cược

Kinh doanh đặt cược là 1 hoạt động kinh doanh có điều kiện, và không khuyến khích phát triển, chịu dưới sự kiểm soát chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Nghị định 06/2017/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên quan.

dieu-kien-va-thu-tuc-kinh-doanh-dat-cuoc-ca-cuoc-cap-nhat-2021-1
Nguyên tắc kinh doanh đặt cược

Chỉ có các doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận mới đủ điều kiện kinh doanh đặt cược theo quy định của Nghị định 06/2017/NĐ-CP và doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 79 Nghị định 06/2017/NĐ-CP mới được kinh doanh đặt cược.

Việc tổ chức kinh doanh cá cược phải đảm bảo về tính minh bạch, khách quan, trung thực, bảo vệ quyền và lợi ích của các bên tham gia.

Đồng tiền sẽ được sử dụng mua vé đặt cược, trả thưởng trong kinh doanh đặt cược là Việt Nam đồng.

Những loại hình đặt cược được phép kinh doanh bao gồm:

 • Đặt cược đua chó.
 • Đặt cược đua ngựa.
 • Đặt cược bóng đá quốc tế.

Các sản phẩm đặt cược

Đối với đặt cược đua chó, đua ngựa: Sản phẩm đặt cược dựa trên thứ hạng của ngựa đua, chó đua khi về đích trong1 cuộc đua ngựa, đua chó do doanh nghiệp kinh doanh cá cược đã tổ chức theo đúng quy định tại Chương III của Nghị định 06/2017/NĐ-CP.

Đối với đặt cược bóng đá quốc tế: Sản phẩm này đặt cược được dựa trên tỷ số của trận đấu, hiệp đấu, các sự kiện xảy ra trong trận đấu và sẽ theo thứ hạng trong giải thi đấu. Trận đấu, giải thi đấu được chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế là các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế bởi Liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA) công bố và phê chuẩn. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố danh mục các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế được lựa chọn để làm căn cứ kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.

Điều kiện đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua chó, đua ngựa

Các doanh nghiệp sau khi đã hoàn thành thủ tục đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 30, theo Nghị định 06/2017/NĐ-CP trước khi tổ chức các hoạt động kinh doanh đặt cược đua chó, đặt cược đua ngựa cần phải xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược. Điều kiện này sẽ được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua chó, đua ngựa bao gồm:

 • Đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng trường đua chó, đua ngựa theo các quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương việc đầu tư;
 • Đã trang bị đầy đủ về hệ thống công nghệ, thiết bị kỹ thuật, phần mềm kinh doanh để sẳn sàng tổ chức những hoạt động đua chó, đua ngựa và kinh doanh đặt cược đua chó, đua ngựa theo các quy định tại Nghị định này;
 • Có những phương án kinh doanh cụ thể chi tiết về đặt cược đua chó, đua ngựa khả thi, phương thức phân phối vé đặt cược, địa bàn phát hành vé đặt cược phù hợp theo quy định tại Nghị định 06/2017/NĐ-CP và quy định của pháp luật.
dieu-kien-va-thu-tuc-kinh-doanh-dat-cuoc-ca-cuoc-cap-nhat-2021
Điều kiện đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua chó, đua ngựa

Thủ tục kinh doanh đặt cược.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

 • Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua chó, đua ngựa, bóng đá quốc tế:
 • Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược;
 • Bản sao có những chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hay những văn bản quyết định chủ trương đầu tư về trường đua chó, đua ngựa, trong đó có hoạt động kinh doanh đặt cược đua chó, đua ngựa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp theo những quy định của pháp luật về đầu tư hoặc là bản sao không có chứng thực và xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu;
 • Phiếu lý lịch tư pháp của người quản lý, điều hành tại doanh nghiệp;
 • Tài liệu, hồ sơ chứng minh rằng doanh nghiệp đáp ứng đủ những điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều này;
 • Giấy chứng nhận thật sự phù hợp về chất lượng đối với công trình xây dựng về trường đua chó, đua ngựa bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp;
 • Phương án kinh doanh, bao gồm các nội dung chủ yếu như sau: Mục tiêu kinh doanh, loại hình sản phẩm, phương thức phân phối vé đặt cược, địa bàn phát hành vé đặt cược, tần suất tổ chức đặt cược, đánh giá hiệu quả kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận, chi phí và các khoản nộp ngân sách nhà nước), đánh giá những tác động môi trường, giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, cùng những kế hoạch triển khai thực hiện và thời hạn kinh doanh;
 • Dự thảo Thể lệ đặt cược, Điều lệ đua và những quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền.

Bước 2: Nộp hồ sơ

 • Doanh nghiệp sẽ nộp 1 bộ hồ sơ để đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua chó, đua ngựa, bóng đá quốc tế đến Bộ Tài chính để được kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Tài chính sẽ thông báo tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và yêu cầu doanh nghiệp sẽ phải bổ sung tài liệu (nếu có) và gửi 5 bộ hồ sơ chính thức để có thể tiến hành thẩm định. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ,
 • Bộ Tài chính gửi hồ sơ và lấy các ý kiến của các cơ quan có liên quan bao gồm: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký đầu tư xây dựng về trường đua;
 • Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi hồ sơ lấy các ý kiến từ những cơ quan có liên quan nêu trên, Bộ Tài chính sẽ thành lập đoàn công tác liên ngành gồm: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký đầu tư xây dựng trường đua thực hiện kiểm tra, thực địa tại trường đua, địa bàn kinh doanh đặt cược và trụ sở chính của doanh nghiệp để xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược;
 • Trong thời hạn 15 ngày, từ ngày kết thúc đợt kiểm tra thực địa, cơ quan được lấy ý kiến phải có các ý kiến bằng văn bản gửi Bộ Tài chính và chịu trách nhiệm về những nội dung được lấy ý kiến;
 • Sau khi nhận được các ý kiến tham gia từ cơ quan có liên quan nêu trên, Bộ Tài chính sẽ tiến hành tổng hợp ý kiến và xem xét, quyết định về việc cấp hoặc là không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua chó, đua ngựa. Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính sẽ xem xét và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua chó, đua ngựa. Trường hợp nếu chối cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua chó, đua ngựa, Bộ Tài chính thông báo bằng văn bản cụ thể cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Xem thêm: Cấp phép doanh nghiệp cá cược bóng đá: Những điểm mới trong dự thảo sửa đổi

Lời kết

Trên đây, nhà cái cá cược uy tín đã chia sẻ đến với các bạn về Điều kiện và thủ tục kinh doanh đặt cược cá cược cập nhật 2021 1 cách đầy đủ và chi tiết nhất. Mong rằng, qua bài viết trên các bạn đã có các thông tin bổ ích cho riêng minh. Thường xuyên theo dõi trang chúng tôi để có thể cập nhập thêm nhưng thông tin hay nhất nhé!